O nás

Predstavenia

 P O K L A D Ň A - OTVÁRACIE HODINY    
 

  PONDELOK         12:30 – 16:00

  UTOROK              12:30 – 16:00

  STREDA               12:30 – 16:00

  ŠTVRTOK             12:30 – 16:00

   PIATOK                12:30 – 16:00

     Predpredaj vstupeniek: tel: +421905 892 579

Naše predstavenia...

Mestské kultúrne stredisko v Komárne bolo založené v roku 1985. V súčasnej budove sídli od roku 1989. Budova je situovaná v blízkosti historického jadra mesta a niekoľko desiatok metrov od Starej a Novej pevnosti pevnostného systému mesta. Lokalita budovy a samotná činnosť kultúrneho strediska poskytuje ideálnu symbiózu k tomu, aby obyvatelia a návštevníci mesta našli najvhodnejšie a najpríjemnejšie miesto na svoj oddych a využívanie voľného času.

Kultúrne stredisko už niekoľko desiatok rokov je úspešným organizátorom dvoch najväčších festivalov, pomenovaných po dvoch svetoznámych rodákoch mesta, t.j. Jókaiho dni a Lehárov festival a spevácka súťaž. Úspešnou oblasťou činnosti kultúrneho strediska sú organizovanie rôznych výstav, kurzov a prednášok. Ľudia, ktorí sú aktívni v kultúre, môžu navštevovať veľmi úspešné kluby, krúžky záujmovo-umeleckej činnosti. Spevácke zbory, folklórne súbory, amatérske divadelné súbory, tanečné súbory sú pravidelnými vystupujúcimi skupinami na mestských, regionálnych, ale aj na medzinárodných podujatiach mimo Komárna.

Takto sa uplatňuje aj v kultúre heslo Komárňania Komárňanom!

Priestor pre túto bohatú činnosť poskytujú náročne zariadené priestory sídla kultúrneho strediska a veľká sála /bývalé kasino/ Dôstojníckeho pavilónu.