22. r. Medzinárodných interpret. kurzov komornej hry

22. r. Medzinárodných interpret. kurzov komornej hry

Prihláška:
http://www.mskskn.sk/uploads/files/prihlaska2019.pdf

Application:
http://www.mskskn.sk/uploads/files/application2019.pdf