Aktuálne verejné obstarávania

Aktuálne verejné obstarávania

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva_Rekonštrukcia_strechy_a_bleskozvodu_MsKS_KN.pdf