Archív verejného obstarávania

Archív verejného obstarávania

 

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva-oprava_hromozvodu_KD_Nová_Stráž_622016(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva-_Rekonštrukcia_núdzového_osvetlenia_602016(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva_-_výmena_ističov,_výmena_stykačov_svetelných_obvodov_612016(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/zápisnica_-_rekonštr._núdz._osv._MsKS(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/zápisnica_-_opr._hromozv._v_Novej_Stráži.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zápisnica_-_El.inšt.práce_v_MsKS.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/výzva_na_predklad.cen.ponuky_-_výmena_radiátorov_kultúrny_dom_Kava(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva_na_predklad.cen.ponuky-kotly_Dôstojnícky_pavilón_a_KD_Nová_Stráž(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zápisnica-výmena_radiátorov.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zápisnica_plyn.kotly.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva_na_predkl.CP_na_pren._mot.vozidla.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zápisnica_z_vyhodnotenia_CP_prenájmu_mot.voz..pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva_na_predkladanie_CP_BOZP_a_PO_.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zápisnica_z_vyhodnotenia_CP_technik_BOZP.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzva_na_predkladanie_cenovej_ponuky_príprava_PD29.pdf

http://www.mskskn.sk/Zápisnica_z_vyhodn.ponúk_vyprac._projekt.dokumenácie.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Výzzva_na_predkladanie_cenovej_ponuk_Rekonštrukcia_UK_v_MsKSy.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponúk_Rekonštrukcia _ˇUK_v_MsKS.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zápisnica_z_prieskum_trhu_na_účely_určeenia_predp._hodnoty_zákkazky.pdf