Divadelný krúžok

Divadelný krúžok

DIVADELNÝ KRÚŽOK PRE DETI
Vedúci krúžku: Róbert Laboda

SKÚŠKY: streda 
od 15:00 do 16:00
od 16:00 do 17:00

MIESTO: veľká sála v MsKS