Festivaly

Festivaly

JÓKAIHO DNI

Komárno- Jókai – Zlatý človek- nespočetné množstvo románov a noviel! Vzájomná úcta a láska! Z bázy vzájomnej úcty vychádzala aj iniciatíva založenia Jókaiho dní. Je to ozajstný festival, festival študentských a dospelých amatérskych divadelných súborov maďarskej národnosti, ktorý má 53 ročnú tradíciu. Každý rok tu nájdete nové talenty, hodnotné predstavenia a úspešné režírovanie. Chceli by ste prežívať atmosféru festivalu? Staňte sa hosťom Komárna každý rok v júni počas Jókaiho dní!

 

 

LEHÁROV FESTIVAL

Opereta je naša, nás všetkých stredoeurópanov! Najvýznamnejší skladatelia tohto žánru sa narodili práve v tomto regióne. Franz Lehár, jeden z velikánov, je rodákom Komárna.  Už niekoľko rokov jeho rodné mesto usporadúva festival operetnej hudby. Máte radi zábavnú, ale kvalitnú hudbu a príbehy končiace sa na happy-and ? Vaše miesto je na Lehárovom festivale! Domáci a zahraniční interpreti, vynikajúce predstavenia, výborné kostýmy a kulisy! To všetko každoročne v mesiaci apríl a máj v Komárne!!

 

MEDZINÁRODNÁ OPERETNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ FRANZA LEHÁRA

Viac ako desaťročná medzinárodná súťaž talentov hudobného umenia, považovaného za tzv. ľahký žáner. Súťaž je postupujúcou súťažou, prvé kolo prebieha vo väčších mestách Strednej Európy. Do práce poroty aj medzi súťažiacich sa zapoja odborníci a mladé talenty z hudobných divadiel Budapešti, Prahy, Bratislavy, Klužu, Bukurešti, Viedne a Sankpeterburgu. Odborným garantom súťaže je Operetné divadlo v Budapešti.

Mladosť, talent, opereta tvoria hlavú myšlienku Medzinárodnej operetnej súťaže Franza Lehára, ktorá prebieha každý tretí rok v Komárne.