Hospodárenie

Hospodárenie

1.ROZPOĆET

- rok 2015

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Rozpočet_2015.pdf

- rok 2016

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Rozpočet_2016.pdf

- rok 2017

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Rozpočet_bežné_príjmy_kapitálové_príjmy_2017-2019_.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Rozpoečt_bežné_výdavky_kapitálové_výdavky_2017-2019_.pdf

- rok 2018

http://www.mskskn.sk/uploads/files/ROZPOČET_bežné_príjmy_2018-2020_.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/ROZPOČET_bežné_výdavky-2018-2020_.pdf

2. FINANĆNÉ VÝKAZY 

- rok 2015

http://www.mskskn.sk/uploads/files/FIN_3-04_2015.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/FIN-1-12_2015.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/FIN-4-01_2015.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/FIN-5-04-2015.pdf

- rok.2016

http://www.mskskn.sk/uploads/files/FIN_výkazy_1Q2016-pecsétes.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov_062016.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov-3.Q.2016.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov_2016.pdf

- rok 2017

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov_I.Q.2017.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov-II.Q.2017.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov-3.Q.2017.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov-IV.Q.2017.pdf

- rok 2018

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov-1_2018.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/opisy_fin_vykazov_2.Q.2018-5.pdf

3. ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY

- rok 2015

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Uzávierka-MsKS-2015.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Uzávierka-poznámky-2015-text.časť.pdf

- rok 2016

http://www.mskskn.sk/uploads/files/individualna_uctovna_zavierka_MsKS_2016.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Poznámky-MSKS-2016-Textová-časť_2016.pdf

- rok 2017

http://www.mskskn.sk/uploads/files/individualna_uctovna_zavierka_2017.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Poznámky-MSKS-2017-Textova_časť.pdf

 

4. ROZBOR VYSLEDKU HOSPODÁRENIA

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Rozbor_hospodárenia_a_činnosti_MsKS__k_31.12.2015.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Rrozbor_hopodárenia_a_činnosti_MsKS__k_31.12.2016.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Rozbor_hopodárenia_a_činnosti__MsKS_k_31.12.2017.pdf