Komárňanská tanečná dielňa

Komárňanská tanečná dielňa

Výučba maďarských ľudových tancov znova v Komárne!
Komárňanská tanečná dielňa (Komárom Táncműhely) srdečne víta všetky deti, mladých ľudí a dospelých, ktorí milujú ľudový tanec.

 

 

Výučba ľudových tancov pre deti:
- Základná škola 1-4. ročník
Učitelia: János Nagy a jeho partnerka
Skúšky: pondelok a streda od 16:15 do 17:15 hod.
Miesto konania: konferenčná sála v MsKS
- Základná škola 5-9. ročník
Učitelia: Gábor Gálik a Klaudia Gálik
Skúšky: pondelok od 16:30 do 18:00 hod. a streda od 16:00 do 17:30 hod.
Miesto konania: zrkadlová sála v MsKS

Výučba ľudových tancov pre mládež a dospelých
Učitelia: Gábor Gálik a Klaudia Gálik
Skúšky: pondelok a streda od 18:00 do 20:00 hod.
Miesto konania: veľká sála v MsKS

Folklórny súbor Árpád Feszty
Vedúci: György Korpás
Lektori: Gémesi Zoltán a jeho partnerka
Skúšky: pondelok a piatok od 19:00 do 21:30
Miesto konania: zrkadlová sála v MsKS