Kontakt

Kontakt

Mestské kultúrne stredisko 
Hradná 1, 945 01 Komárno
+421 35 7713 439, 7714 155
mskskomarno@stonline.sk

Mgr. art. Róbert Lakatos - riaditeľ
035/7714 155

Gábor Katona - zástupca riaditeľa  
vedúci finančného a ekonomického úseku
035/7714 155

Mgr.Eva Nagyová - sekretariát
035/ 7714 155

Mónika Bajkai Csengel - samostatná odborná pracovníčka
035/7713 547

Mgr.art. Emese Varga
Dramaturg

Zoltán Hanusz
Manažér kultúry

PhDr. Pavol Domonkos
Odborný kultúrny pracovník

 Predpredaj vstupeniek 
035/77 13 550, 0905 892 579

Gyula Dobosi - osvetľovač, technik 
035/77 13 550, klapka 16, 30

Ladislav Oriško -stavač scény, technik
035/77 13 550, klapka 17, 30

Kontaktujte nás