Kontakt

Kontakt

Mestské kultúrne stredisko 

Hradná 1, 945 01 Komárno

+421 35 7713 439, 7714 155

mskskomarno@stonline.sk

 

Mgr. art. Róbert Lakatos - riaditeľ
035/ 7713  439, 7714 155

Ing. Marta Szoboszlaiová - zástupkyňa riaditeľa - 
vedúca finančného a ekonomického úseku
035/ 7713 439, 7714 155

Mgr.Eva Nagyová - sekretariát, samostatná odborná pracovníčka

035/ 7714 155, 7713 439, 7713 550 klapka 15

Monika Bajkai Csengel - samostatná odborná pracovníčka
035/7713 547

 Predpredaj vstupeniek 

035/77 13 550, 0905 892 579

Gyula Dobosi -osvetľovač, technik 

035/77 13 550, klapka 16, 30

Ladislav Oriško -stavač scény, technik

035/77 13 550, klapka 17, 30

Gergő Ujlaki -zvukár, technik

035/77 13 550, klapka 14, 30

Kontaktujte nás