Kurzy

Kurzy

MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ KURZY – KOMORNÁ HUDBA

Chceli by ste si doplniť svoje vedomosti získané na základnej umeleckej škole, konzervatóriu, na vysokej škole? Hráte na husliach, viole, violončele, flaute alebo klavíri? Zúčastnite sa v Komárne letného majstrovského kurzu! Lektori – František Török, Csaba Rácz, Marta Braunsteinová, Zuzana Čižmarovičová - vynikajúci odborníci tohto žánru sú garanciou na to, aby ste svoj voľný čas trávili príjemne a získaním nových poznatkov.

 

   

 

LETNÝ MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ TÁBOR

K talentu je potrebné aj vzdelávanie! Na vzdelávanie majú každé leto príležitosť v Kravanoch nad Dunajom aj členovia študentských amatérskych divadelných súborov. Za pomoci výborných odborníkov sa hravou formou priučia profesii herca. Určite sa s nimi stretneme aj v budúcnosti. Cieľom usporiadania tohto tábora je podpora a pomoc amatérskym divadelným súborom, divadelníkom a režisérom. Pod odbornou porotou režisérov, korepetítorov, pedagógov z oblasti dramaturgie a javiskového pohybu prebiehajú prednášky doplnené ukážkami so zapojením účastníkov letného tábora. Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle: 0907799823

alebo e-mailom:csengel.monika@gmail.com. 
Každého srdečne očakávame!