Predpisy a smernice

Predpisy a smernice

1. ZAKLADACIE LISTINY

http://www.mskskn.sk/uploads/files/VÝPIS_Z_UZNESENIA_O_ZRIADENÍ_MsKS.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/ZRIAĎOVACIA_LISTINA.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/DODATROK_č._1__K_ZRIAĎOVACEJ_LISTINE.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/ŠTATÚT.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/DODATOK_K__č._1_k_ŠTATÚTU..pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/ORGANIZAČNÝ_PORIADOK_S_DODATKOM_č._1.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/POTVRDENIE_O_PRIDELENÍ_IČO.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/DODATOK_č_2.pdf

 

2. ÚČTOVNÉ PREDPISY

3. PRACOVNO-PRÁVNE PREDPISY

http://www.mskskn.sk/uploads/files/PRACOVNÝ_PORIADOK_ZAMESTNANCOV.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/PORIADOK_ODMEŇOVANIA.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/ETICKY_KODEX_ZAMESTNANCA_MsKS.pdf

 

4. OSTATNÉ VNÚTORNÉ PREDPISY

OCHRANA OSOBNYCH ÚDAJOV

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Ochrana_osobných_úajov_web.pdf