Predstavenie

Predstavenie

Mestské kultúrne stredisko v Komárne bolo založené v roku 1985. V súčasnej budove sídli od roku 1989. Budova je situovaná v blízkosti historického jadra mesta a niekoľko desiatok metrov od Starej a Novej pevnosti pevnostného systému mesta. Lokalita budovy a samotná činnosť kultúrneho strediska poskytuje ideálnu symbiózu k tomu, aby obyvatelia a návštevníci mesta našli najvhodnejšie a najpríjemnejšie miesto na svoj oddych a využívanie voľného času.

Kultúrne stredisko už niekoľko desiatok rokov je úspešným organizátorom dvoch najväčších festivalov, pomenovaných o dvoch svetoznámych rodákoch mesta, t.j. Jókaiho dni a Lehárov festival a spevácka súťaž. Úspešnou oblasťou činnosti kultúrneho strediska sú organizovanie rôznych výstav, kurzov a prednášok. Ľudia, ktorí sú aktívni v kultúre môžu navštevovať veľmi úspešné kluby, krúžky záujmovo-umeleckej činnosti .Spevácke zbory, folklórne súbory, amatérske divadelné súbory, tanečné súbory sú pravidelnými vystupujúcimi skupinami na mestských , regionálnych, ale aj na medzinárodných podujatiach aj mimo Komárna. 

Takto sa uplatňuje aj v kultúre heslo Komárňania Komárňanom! Priestor pre túto bohatú činnosť poskytujú náročne zariadené priestory sídla kultúrneho strediska ,veľká sála /bývalé kasino/ Dôstojníckeho pavilónu, kultúrne domy v Kave a v Novej Sráži.