Služby

Služby

1. Propagácia

Lepenie plagátov

Propagačné plochy v meste Komárno sú v správe Mestského kultúrneho strediska.

Lepenie plagátov na lepiace plochy môže vykonávať- na základe objednávok – len MsKS.

Cenník:

Rozmer  plagátu Jednotková cena v EUR
A1 1,00
A2 0,85
A3 0,70
A4 0,50

info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stonline.sk

Prenájom reklamných pútačov

Cenník:

Doba prenájmu Cena v EUR
1 týždeň 33,50
2 – 4 týždne 40,00
1 – 6 mesiacov 50,00

info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stoline.sk

2. Propagačné panely

Mestské kultúrne stredisko poskytuje aj vyhotovenie panelu a jeho vyloženie na dobu dva týždne.

Možnosťami umiestnenia panelov sú:

Cenník:

veľký panel 160,00 eur
veľký panel s markízou 175,00 eur
malý panel 95,00 eur

info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stonline.sk

3. Prenájom priestorov

Mestské kultúrne stredisko poskytuje pre súkromné osoby, organizácie aj prenájom svojich priestorov na usporiadanie svojich aktivít.

Prenájom priestorov pre neziskové organizácie

Veľká sála MsKS 500,00 eur/deň
Dôstojnický pavilón 350,00 eur/deň

  info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stonline.sk                    

Prenájom priestorov pre súkromné osoby, organizácie

Veľká sála MsKS 1 000,00 eur/deň
Žltá sála MsKS 50,00 eur/deň
Vestibul-prízemie  MsKS 180,00 eur/deň
Dôstojnický pavilón 1 000,00  eur/deň
Pavilon – klub  200,00 eur/deň
 
Kultúrny dom Kava 100,00 eur/deň
Kultúrny dom Nová Stráž 100,00 eur/deň

info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stonline.sk