Služby

Služby

1. Propagácia

Lepenie plagátov - POZOR ZMENA !

Lepenie plagátov na lepiace plochy na území mesa Komárno od 1.10.2017 zabezpečuje spoločnosť RENGL Slovenko s.r.o.

info: +421 903 755 110

e-mail: info@rengl.sk, www.rengl.sk

 

Prenájom reklamných pútačov

Cenník:

Doba prenájmu Cena v EUR
1 týždeň 33,50
2 – 4 týždne 40,00
1 – 6 mesiacov 50,00

info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stoline.sk

2. Propagačné panely

Mestské kultúrne stredisko poskytuje aj vyhotovenie panelu a jeho vyloženie na dobu dva týždne.

Možnosťami umiestnenia panelov sú:

Cenník:

veľký panel 160,00 eur
veľký panel s markízou 175,00 eur
malý panel 95,00 eur

info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stonline.sk

3. Prenájom priestorov

Mestské kultúrne stredisko poskytuje pre súkromné osoby, organizácie aj prenájom svojich priestorov na usporiadanie svojich aktivít.

Prenájom priestorov pre neziskové organizácie

Veľká sála MsKS 500,00 eur/deň
Dôstojnický pavilón 500,00 eur/deň

  info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stonline.sk                    

Prenájom priestorov pre súkromné osoby, organizácie

Veľká sála MsKS 1 000,00 eur/deň
Konferenčná sála MsKS 30,00 eur/hod
Vestibul-prízemie  MsKS 180,00 eur/deň
Dôstojnický pavilón 1 000,00  eur/deň
Pavilon – klub  200,00 eur/deň
 
Kultúrny dom Kava 100,00 eur/deň
Kultúrny dom Nová Stráž 100,00 eur/deň

info: 035/7713 439, 7714 155
e-mail: mskskomarno@stonline.sk