Predstavenia

Predstavenia

P O K L A D Ň A
    OTVÁRACIE HODINY    

 

  PONDELOK       08:00 – 12:00        13:00 – 16:00

  UTOROK            08:00 – 12:00        13:00 – 16:00

  STREDA             08:00 – 12:00        13:00 – 16:00

   ŠTVRTOK          08:00 – 12:00        13:00 – 16:00

   PIATOK              08:00 – 12:00        13:00 – 16:00

     Predpredaj vstupeniek: Terézia Keményová, tel: 0905 892 579, 035/77 13 550