Predstavenia

Predstavenia

O Z N Á M E N I E

Vážené obecenstvo!

Informujeme Vás, že v mesiacoch november a december 2017 prebiehajú stavené
práce súvisiace s výmenou okien na budove Mestského kultúrneho strediska,

Hradná 1

Ďakujeme za Vaše pochopenie!
Vedenie Mestského kultúrneho strediska