BAGDY EMŐKE

BAGDY EMŐKE

Miesto a čas:

Prof.Dr. Bagdy Emőke
Prednáška v maďarskom jazyku
"Ami nem öl meg, az megerősít"
25. február 2020  o  19:00 hod.
Vstupné: 11 EUR