Benefičný koncert

Benefičný koncert

Miesto a čas:

BENEFIČNÝ KONCERT
pre podporu stredoškolákov zo sociálne znevýhodneného prostredia
6. apríl 2019  17:00
Hostia: 
Domahidy László 
Mahó Andrea
Másik Lehel
Vstupné: 12 €