Budapest Bár - Novoročný koncert

Budapest Bár - Novoročný koncert

Miesto a čas:

Budapest Bár
Novoročný koncert

1. január 2020
 streda, 19:00–22:00
Vstupné: 22 €
Predpredaj vstupeniek do 20. decembra!
MsKS pokladňa: 0905 892 579