Chlieb s maslom

Chlieb s maslom

Miesto a čas:

CHLIEB S MASLOM
"Ženy sa skrátka k mužom nehodia"

26. septembra 2018  /streda/
Slovenské divadelné predstavenie
Vstupné: 17 €
Vstupenky zakúpené v pokladni MsKS na predstavenie „NA KOHO TO SLOVO PADNE“ možno zameniť na predstavenie
„CHLIEB S MASLOM“.