Classica balett: Ľadové kráľovstvo

Classica balett: Ľadové kráľovstvo

Miesto a čas:

CLASSICA BALETT
Ľadové kráľovstvo
Koncoročné baletné vystúpenie
26. júna 2019   17:00
Vstupné: 1 €