Človek v neľudskosti

Človek v neľudskosti

Miesto a čas:

Predstavenie folklórneho tanečného divadla Bekecs ​Človek v neľudskosti,
ktoré sa malo konať dňa 29.3.2020 o 19:00 hod. v MsKS Béni Egressyho
je ZMENENÉ!

O náhradnom termíne Vás budeme informovať !

Vstupenky zakúpené na predstavenie v prvom termíne sú samozrejme platné pre nový termín,
ale máte možnosť aj na vrátenie vstupného.
Vstupné: 6€