Csányi Sándor: Hogyan értsük félre a nőket?

Csányi Sándor: Hogyan értsük félre a nőket?

Miesto a čas:

Predstavenie, ktoré sa malo konať dňa 16.4.2020 o 19:00 hod. v MsKS Béni Egressyho
je ZMENENÉ!

O náhradnom termíne Vás budeme informovať čoskoro!

Vstupenky zakúpené na predstavenie v prvom termíne sú samozrejme platné pre nový termín,
ale máte možnosť aj na vrátenie vstupného.


Csányi Sándor
"Hogyan értsük félre a nőket?"
Prednáška v maďarskom jazyku