Csárdáskirálynő

Csárdáskirálynő

Miesto a čas:

 

Opereta v troch dejstvách bola najlepším a najznámejším dielom rakúsko-uhorského skladateľa. 
Za svoj úspech vďačí nesmrteľná opereta nielen úchvatnej hudbe, ale aj vtipnému libretu. 
Mladé viedenské knieža Edvin sa zamiluje do hviezdy budapeštianskeho kabaretu. Silvia, 
ale odchádza na turné do spojených štátov a Edvin dostane povolávací rozkaz. 
Aby Edvin o lásku neprišiel, rozhodne sa ju požiadať o ruku. 
V tomto momente začínajú peripetie a náhle zvraty v ľudských osudoch, typické pre kálmánovské dielka.