Ghymes

Ghymes

Miesto a čas:

Szarka Tamás & Ghymes
koncert
18. decembra 2019 o 18:00 hod.
Vstupné: 15 €
Predpredaj vstupeniek v pokladni MsKS.
Tel.: +421905 892 579