Grófka Marica

Grófka Marica

Miesto a čas:

Grófka Marica
Opereta v maďarskom jazyku
11. 03. 2018
17:00 hod.
Vstupné: 14 eur