Husiar Maťo

Husiar Maťo

Miesto a čas:

Husiar Maťo

Bábková hra v maďarskom jazyku
Pre deti od 4 rokov
19. februára 2019
9:00 a 11:00 hod.
 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jReyLZSyRuA