Kicsi Gesztenye Klub: Hudobná rozprávková hra

Kicsi Gesztenye Klub: Hudobná rozprávková hra

Miesto a čas:

Kicsi Gesztenye Klub
Hudobná rozprávková hra
15. decembra 2019   

15:30–17:00
Vstupné: 14 €
Predpredaj vstupeniek v pokladni MsKS (tel.: 0905 892 579)