LÁS-KA-NIE 2

LÁS-KA-NIE 2

Miesto a čas:

Radošinské naivné divadlo:
LÁS-KA-NIE 2
smutno-smiešna komédia
20. 03. 2018
19:00 hod.