Mágnás Miska

Mágnás Miska

Miesto a čas:

"Mágnás Miska"
Maďarské operetné predstavenie
20. máj 2018
18:00

Vstupné: 16 Eur
Predpredaj vstupeniek: MsKS, tel. 035/7713550 , 0905892579