Marianna Lippai

Marianna Lippai

Miesto a čas:

Marianna Lippai
Prednáška v maďarskom jazyku
19. 11. 2018 (pondelok), 19:00
Vstupenky:
predpredaj: 6 €
predaj na mieste: 7 €