"Meg tudom magyarázni..."

"Meg tudom magyarázni..."

Miesto a čas:

"MEG TUDOM MAGYARÁZNI..."
(De ki az a Bubus?!)
komédia v maďarskom jazyku

18. júna 2018
19:00