NOVOROČNÝ OPERETNÝ GALAKONCERT

NOVOROČNÝ OPERETNÝ GALAKONCERT

Miesto a čas:

NOVOROČNÝ OPERETNÝ GALAKONCERT
20. januára 2019 o 17:00 hod.

Vstupné: 16 €
Predpredaj vstupeniek:
MsKS pokladňa tel.: 035/7713 550, 0905 892 579