Pál Ferenc

Pál Ferenc

Miesto a čas:

Pál Ferenc 
Prednáška v maďarskom jazyku 
14. októbra 2019   19:00
Vstupné: 9 €
Miesto predaja: MsKS pokladňa, kníhkupectvo Madách, kníkupectvo Diderot