Paprikáscsirke

Paprikáscsirke

Miesto a čas:

PREDSTAVENIE Z TECHNICKÝCH PRÍČIN

Z R U Š E N É

Vstupenky zakúpené v pokladni MsKS sa môžu vrátiť počas pokladničných hodín v MsKS.
Tel.: 0905 892 579, 035/77 13 550