Prednáška Dr. Imre Csernusa

Prednáška Dr. Imre Csernusa

Miesto a čas:

Dr. Imre Csernus
Prednáška v maďarskom jazyku
5. decembra 2019
štvrtok 18:00–20:30
Vstupné: 11 €