PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSIS

PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSIS

Miesto a čas:

PRO MUSICA NOSTRA NITRIENSIS
Medzinárodný hudobný festival
30. september 2019   18:00


Účinkujúci:
Barocco sempre giovane – Český komorný súbor 
Josef Krečmer – umelecký vedúci 
Iva Kramperová – husle
Diela:
Wolfgang Amadeus Mozart: Malá nočná hudba KV 525
F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pre husle a sláčikový orchester d mol
E. H. Grieg: Suita z Holbergových čias op. 40
Miesto: Pracháreň sv. Barbory