Program na december

Program na december

Miesto a čas:

Pogram na DECEMBER
Ďalšie informácie:
Pokladňa MsKS, Hradná 1, Komárno
tel.: 0905 892 579, 035 7713 550
e-mail: mskskomarno@stonline.sk