Životopis štatutára

Životopis štatutára

Mestské kultúrne stredisko Komárno

       Hradná 1, 945 01 Komárno

      + 421 35 7714 155, 7713 439