Zmluvy

Zmluvy

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Div.A.Bagara(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Exclusive_Agency-Donútil(2).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/MAGNA-elektrinaMsKS,DP,KD_NS,KD_Kava(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/MAGNA-plyn_DP,KD_NS(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/MAGNA-plyn_MsKS,Hradná1(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/OZ_Človečina(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Požiarna_ochrana(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/SPP_splnomocniteľ(1).pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_dodávke_plynu_do_MsKS.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Dodatok_01_k_Zmluve_o_dodavke_plynu_do_MsKS.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_dodávke_plynu_do_Dostojnickeho_pavilovnu.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Dodatok_k_zmluve_01_o_dodavke_plynu__do_Dostojnickeho_pavilonu.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_dodavke_plynu__do_KD_Nova_Straz.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Dodatok_01_k_Zmluve_o_dodavke_plynu_do_KD_Nova_Straz.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/CAR_SPA_sro.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Nájomná_zmluva_Heloro.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_výpožičke.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_grantovom_účte.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_dielo_na_stavebné_práce.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_grantovom_účte.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Dodatok_č.._1_k_zmluve_o_dielo_na_stavebné_práce.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_dielo_na_stavebné_práce_č._29/2017.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Prílohy_k_zmluve_o_dielo_292017.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_MK-4214-2017-1.6.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_dodávke_plynu_SPP_2018.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Technický _dozor_Rekonštrukcia_strecjy_Nová_pevnosť.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/REAL-K.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Auto_parkovné_2018.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Koordinátor_Rekonštrukcia_strechy_Nová_pevnosť-_zmluva_podpísaná.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Zmluva_o_dielo_na_Rekonštrukciu_ÚK_v_MsKS.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/SLOVANET_zmluva.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Dodatok__zmluva_rekonštrukcia_krovu_a_strechy_Kas.budovy....pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/DUNA_dohoda _o_zabezpecení_zavodneho_stravovaní.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Duna_Penzion.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/ARTandWINDOWS_Zmluva_o_dielo.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Dodatok_č.._6_k_Zmluve_Forum_Institute.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Dohoda_o_spolupríáci_Lehár.pdf

http://www.mskskn.sk/uploads/files/Egyuttmukodesi_megalapodas_Lehar.pdf